شنیدن فارسی و لبخونی انگلیسی!
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱۱ : توسط : یه دختری هستم که از دید مردم خارجکی هستم تا ایرانی!

چقدر سخته شنیدن ؟!!! خیلی برام سخته که از پشت سر بفهمم که چی می گویند و چی ادا می کنند و از همه مهمتر صدای دوفرد مثل دو زن را تشخیص بدهم این کارها برام اعمال شاقه هست ! حاضرم صد صفحه کتاب فلسفه بخونم ولی شنیدن را نه!

اولشه ! مقاومت زیادی در بدنم و مغز هس ناخودآگاه میخوان لبخونی کنن و حس لامسه ام را در جهت لبخونی به کار ببرن! اصلاً نباید دس گوینده به من بخوره یا رودرو با یک روزنامه جلو دهان ، اصلا فایده نداره؛ فقط یه راه که پشتمو بکنم به گوینده! وقتی می شنوم ناخودآگاه یه چشم باز میشه و یک دیگه بسته هس که هم بشنوم هم لبخونی کنم!

فعلاً امروز 10 لغت یاد گرفتم از پشت سر تشخیص بدهم.

 

امروز دومین جلسه کلاس زبان بود ، خداراشکر جا افتادم و تا حدودی مطالب زبان دستگیرم شد ! امیدوار شدم !

 

خداراشکر اینجا خلوته و کسی نمیاد بخونه ! اینجوری آرامش هس توی خونهلبخند